Rodzinne Ogródki Działkowe

“WIARUS-SEZAM”

Prawo w ogrodzie

Wstąpienie w prawa do działki po zmarłym działkowcu – tylko w przypadku kiedy prawa do działki miał jeden z małżonków

1. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym działkowcu 

2. Deklaracja członkowska będzie tekst w załączniku

Wstąpienie w prawa do działki – osoba bliska

1. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY