Rodzinne Ogródki Działkowe

"WIARUS-SEZAM"

  Ogłoszenia

UWAGA DZIAŁKOWCY

 NA TABLICACH INFORMACYJNYCH UMIESZCZONO, KTO JESZCZE NIE WYKONAŁ WYMIANY WODOMIERZA NA ROK 2021 W DNIU 20.04.2021, PROSIMY DOKONYWAĆ WYMIANY,         GDYŻ WODA NIE ZOSTANIE PUSZCZONA  BEZ TYCH CZYNNOŚCI WYKONANYCH PRZEZ DZIAŁKOWCÓW.CZEKAMY NA WYMIANĘ.

 W DNIU 20.04.2021 DOŁĄCZONO WYKAZ POŁAT ZA DZIAŁKI NA ROK 2021, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁAT ZGODNIE Z WYKAZEM I NIE ZAOKRĄGLAĆ SUMY TYLKO WPŁACIĆ ILE JEST WYKAZANO DO WPŁATY, ROZPISKA OPŁAT NA STRONIE OGRODU, Z PYTANIAMI DZWONIĆ DO PANI SKARBNIK. 

W dniu 01.05 .2021 o godz. 10,00 do 11,00 zostanie załączona woda w ROD , prosimy aby do czasu 28.04.2021 zamknąć zawory przed licznikami, bo w tym dniu sprawdzamy sieć wodociągową. Osoby co mają licznik powyżej 5 lat, mają do tego czasu wymienić wodomierz na własną rękę wraz z plombami i zgłosić to do zarządu w trybie pilnym. Informacja jest na tablicach informacyjnych czytać ze zrozumieniem, wymianę opisaną traktować od – do a nie jak niema jego numeru to nie. Każdy niech sobie sprawdzi licznik wody z jakiego roku ma, było to informowane na jesień.  

Prosimy działkowców aby nie wjeżdżali pojazdami na alejki działkowe po opadach deszczu, ponieważ  ziemia jest miękka i robią się koleiny. 

ZARZĄD ROD „WIARUS – SEZAM” INFORMUJE,    IŻ W DNIU 23-10-2020 NASTĄPI ZAMKNIĘCIE       WODY NA TERENIE ROD.

W DNIACH 23,24,25.10.2020 NASTĄPI ODCZYT   LICZNIKÓW WODY, INFORMUJEMY O   KONIECZNOŚCI OBECNOŚCI I UDOSTĘPNIĘNIA   ODCZYTU LICZNIKA WODY.

WSZYSCY DZIAŁKOWCY, KTÓRZY POSIADAJĄ   LICZNIKI WODY

  POWYŻEJ 5 LAT MAJĄ OBOWIĄZEK   WYMIENIĆ JE DO CZASU ODKRĘCENIA WODY   W KWIETNIU.

WYMIANĘ  LICZNIKA  NALEŻY DOKONAĆ NA   WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

KOSZT WYMIANY PONOSI   DZIAŁKOWIEC. OPLĄBOWANIE – PROSZĘ   INDYWIDUALNIE UMAWIAĆ SIĘ LUB   ZGŁASZAĆ WYMIANĘ Z PODANIEM ROKU   PRODUKCJI ORAZ NUMERU  LICZNIKA DO   ZARZĄDU.

W dniu 01.05 .2021 o godz. 10,00 do 11,00 zostanie załączona woda w ROD , prosimy aby do czasu 28.04.2021 zamknąć zawory przed licznikami, bo w tym dniu sprawdzamy sieć wodociągową. Osoby co mają licznik powyżej 5 lat, mają do tego czasu wymienić wodomierz na własną rękę wraz z plombami i zgłosić to do zarządu w trybie pilnym. Informacja jest na tablicach informacyjnych czytać ze zrozumieniem, wymianę opisaną traktować od – do a nie jak niema jego numeru to nie. Każdy niech sobie sprawdzi licznik wody z jakiego roku ma, było to informowane na jesień.  

Prosimy działkowców aby nie wjeżdżali pojazdami na alejki działkowe po opadach deszczu, ponieważ  ziemia jest miękka i robią się koleiny. 

W dniu 01.05 .2021 o godz. 10,00 do 11,00 zostanie załączona woda w ROD , prosimy aby do czasu 28.04.2021 zamknąć zawory przed licznikami bo w tym dniu sprawdzamy sieć wodociągową. osoby co mają licznik powyżej 5 lat mają do tego czasu wymienić wodomierz na własną rękę wraz z plombami i zgłosić to do zarządu w trybie pilnym. Informacja jest na tablicach informacyjnych czytać ze zrozumieniem, wymianę opisaną traktować od - do a nie jak niema jego numeru to nie. Każdy niech sobie sprawdzi licznik wody z jakiego roku ma, było to informowane na jesień.   

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY