Witamy na stronie
Rodzinnych Ogródków Działkowych

“WIARUS-SEZAM”

Aktualności

 ZARZĄD ROD „WIARUS – SEZAM”        POSZUKUJE OSÓB DO PRACY W RAMACH  SKŁADU ZARZĄDU OGRODU ORAZ SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ W ZWIAZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIE WALNYM ZEBRANIEM SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM.  

 Chętnych prosimy o kontakt z Zarządem   osobiście,  telefonicznie lub drogą mailową

 

ZARZĄD ROD „WIARU –SEZAM”

 Zarząd ROD „WIARUS – SEZAM” informuje,         iż w związku  z zagrożeniem COVID – 19   zgodnie z Regulaminem ROD  § 68 pkt.6,7,8     § 69, § 70 wjazd na teren ROD będzie możliwy   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym     z jednodniowym wyprzedzeniem.

W czasie opadów deszczu, śniegu co w związku z tym namoknięcia terenu alejek

WJAZD BĘDZIE NIE MOŻLIWY.

WYCINKA DRZEW

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek – 08.03.2019

W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. 

W ww. piśmie wskazał, że obecnie działkowcy oraz PZD korzystają ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w ograniczonym zakresie. Mają bowiem prawo wycinać bez zezwolenia tylko drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25 m2 oraz drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie jest większy niż: 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W odniesieniu do innych drzew (w tym ozdobnych), działkowcy i PZD muszą występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

Rys historyczny

24.09.1982 – utworzenie POD SEZAM
05.09.1983 – utworzenie POD WIARUS
W 2004 została zmieniona nazwa z POD na ROD.
31.05.2006 – uchwała w sprawie połącznia ogrodów WIARUS I SEZAM. Połączone ogrody przyjęły nazwę WIARUS-SEZAM.

Wybrane na zebraniach organy zarządu ROD SEZAM:
1983-1987 Prezes Edward Garczyński
1987-2001 Prezes Jan Gambuś
2001 Prezes Grzegorz Nawrat
V-ce prezes Tadeusz Ładziak
2002-2005 Prezes Zygfryd Szydzina
V-ce prezes Tadeusz Ładziak

Wybrane na zebraniach organy zarządu ROD WIARUS:
1984-1989 Prezes Jan Maśko
1989-1990 Prezes Bolesław Kapral
1990-1992 Prezes Jan Kaszmarek
02.03.1992-26.03.1995 Prezes Wilhelm Bula
V-ce prezes Jerzy Płaczek
26.03.1995-09.05.1996 Prezes Bronisław Dziedzic
V-ce prezes Jerzy Płaczek
09.05.1996-01.04.2001 Prezes Stanisław Wacławek
02.04.2001-31.03.2006 Prezes Stanisław Wacławek

Wybrane na zebraniach organy zarządu
ROD WIARUS-SEZAM:

31.03.2006-12.04.2010 Prezes Stanisław Wacławek
V-ce Tadeusz Ładziak
12.04.2010- 06.09.2012 Prezes Bronisław Kapral
V-ce Stanisław Wacławek
07.09.2012-11.06.2013 Prezes Stanisław Wacławek
12.06.2013-12.04.2015 Prezes Stanisław Wacławek
V-ce prezes Leszek Błaszczkowicz
13.04.2015 – 05.04. 2019 Prezes Andrzej Suchorab
V-ce prezes Adam Kruszyna
06.04.2019 – do tej pory Prezes Andrzej Suchorab         
do 24.10.2020 V-ce prezes Andrzej Moś
od listopada 2020 V-ce prezes Tadeusz Dąbrowski

W dniu 23.04.2022 utworzono z placu zabaw działkę nr 99

W skład ROD Wiarus-Sezam wchodzi 99 ogródków działkowych.

wiarus.sezam@interia.pl

UL. SAPERÓW

42-612 TARNOWSKIE GÓRY